Nem találta meg amit keresett?

Adja meg az elérhetőségeit és visszahívjuk

Minőségpolitika

A London Nyelviskola Kft.(E-000371/2014) alapvető célja, hogy megbízható, kiszámítható, gyors és színvonalas, a piaci igényekhez rugalmasan igazodó felnőttképzési szolgáltatásokat nyújtson, mindezt kiváló minőségű, magas színvonalú képzések biztosításával.

 
  • Az intézmény minőségpolitikájában első a partnerközpontúság.
  • A nyelviskola célja az egyéni készségek és képességek fejlesztése, az önképzés iránti igény kialakítása, a résztvevői igények figyelembe vétele a képzés teljes folyamatában, egyénre szabott tanulási technikák elsajátíttatása.
  • A London Nyelviskola Kft. vezetőjének akarata és alapvető érdeke, hogy a London Nyelviskolában folyó munkák és tevékenységek során valamennyi lényeges folyamat a vonatkozó szakmai előírások szerint, a piac regionális sajátosságaihoz és elvárásaihoz igazodó módon legyen szabályozva. A szabályozások betartását az intézmény vezetője maradéktalanul megköveteli, rendszeresen ellenőrzi, és gondoskodik azok folyamatos javításáról. Az intézmény vezetője megteremti a minőségi szolgáltatás feltételeit, rendelkezésre bocsátja a szükséges előírásokat.
  • A London Nyelviskola Kft. vezetője, valamint munkatársai elkötelezettek a kitűzött stratégiai célok megvalósítása iránt, és büszkék az általuk végzett szolgáltatás minőségére.
  • Minden tevékenységet megfelelően képzett, szakértő munkatárs, illetve alvállalkozó végez, aki tisztában van feladatával, felelősségével, ugyanakkor rendelkezik a munkája elvégzéséhez szükséges szakismerettel és gyakorlattal. A London Nyelviskola Kft. vezetője támogatja a munkatársak folyamatos képzését, megteremtve az ehhez szükséges feltételeket és erőforrásokat.
  • A nyelviskola valamennyi munkatársa úgy végzi munkáját, hogy az általa végzett tevékenységek minőségével és megbízhatóságával a jelenlegi és jövőbeni partnerek igényeit maradéktalanul kielégítse, és elégedettségét megtartsa. Fontosnak tartja a résztvevői visszajelzéseket, amelyeket az oktatási folyamatba visszacsatol.
  • Valamennyi munkatárs felelős saját munkája minőségéért, annak folyamatos fejlesztéséért.
  • A nyelviskola saját minőségi követelményeit a beszállítóival és alvállalkozóival is megismerteti, akiktől elvárja és megköveteli a vonatkozó szabályozások, előírások következetes betartását, a megfelelő szakértelmet.
  • A fentiek érdekében a nyelviskola ügyvezetője elhatározza, hogy a minőségirányítási rendszert hatékonyan működteti és rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálja, igazolva ezáltal a rendszer hatékony működését.
  • A vezetés gondoskodik az intézmény minőségpolitikájának nyilvánosságra hozataláról és arról, hogy az abban foglaltakat az intézmény valamennyi munkatársa megismerje, megértse, és végrehajtását feladatának tekintse.

 

Nyíregyháza, 2014. szeptember 01.

 

Fodor Ildikó

ügyvezető

London Nyelviskola Kft.